Με το Izicol η δυσκοιλιότητα αντιμετώπιση έγινε πολύ πιο εύκολη! Επισκεφτείτε το https://izicol.gr και μάθετε τα πάντα!

Taking advantage of the dishonesty of the obc/bhandari leaders/officials like cheater chodankar, naik only interested in promoting goan bhandari call girls like sunaina chodan, everyone is ruthlessly cheating, exploiting and robbing hardworking bhandari professionals, investors
Indicating the brazeness of the identity/resume theft, accounting fraud, government SLAVERY, cybercrime racket which the indian tech and internet companies allegedly led by google tata are running, 5 GREEDY LIAR states goa, haryana, madhya pradesh, karnataka, gujarat are falsely claiming that domain, banking fraudster raw/cbi employees from the state, are visiting mumbai only for withdrawing cash from their bank account.
Most of the banks have branches in large cities/towns like bengaluru, gurugram, panaji, goa, indore, thane, yet showing how shameless and audacious these states are in committing financial fraud, they continue to make fake claims for the last 14 months without being questioned

Travelling to another state or other area is fairly expensive, time consuming, there is no logical reason for not withdrawing the cash locally, yet in a clear accounting, financial fraud, the state government especially the karnataka government is extremely brazen in falsely claiming that bengaluru’s top cheater housewife raw employee nayanshree, travels every month to mumbai for withdrawing cash from a mumbai bank account , when she can easily withdraw the money in bengaluru where she is living with her cheater husband tata power employee guruprasad,
Similarly the haryana government is falsely claiming that its favorite fraud mba hr ruchita kinge is visiting mumbai everymonth only to withdraw a small amount of cash.